1 KOM I GANG

Start med at finde nogle 

andre, som også er interes-

serede i at udbyde PEP og

dan et lille team.

1/ PEP ER ENKELT OG NEMT AT AFHOLDE

Kurset er udviklet af The Prem Rawat Foundation (TPRF) og undervisningsmaterialet stilles vederlagsfrit til rådighed.

 

PEP kan udbydes af en institution, en organisation, en forening, et privat kursuscenter, et firma eller lignende.

 

PEP er et komplet kursusprogram, som ikke kræver yderligere forklaring eller undervisning fra kursusværtens side. Det skal blot udbydes og præsenteres.

 

PEP beskæftiger sig med de indre, menneskelige ressourcer hos hver af deltagerne. Kursusværten skal derfor blot søge at opretholde en åben, respektfuldt atmosfære, hvor den enkelte deltager eventuelt kan udtrykke sin personlige oplevelse, uden at der opstår diskussion eller skænderi om fortolkninger.

 

 

Der er brug for en arrangør til alt det praktiske omkring annoncering, tilmelding, tryksager og selve afviklingen af hver af de 10 kursusgange. Dette kan godt være dig selv eller en fra det center, som står for PEP.  PEP-manager

 

Der er brug for en kursusvært til at byde velkommen og se til, at alle trives, og at kurset afvikles korrekt.  Du selv - eller en anden - kan i starten få god hjælp til denne rolle af en fra det danske PEP-netværk.  PEP-facilitator

 

Det kan også være en fordel at have en særlig video-ansvarlig til at stå for opsætning, afspilning og lyd under kurserne. Materialet kan fås på hhv. dvd og usb-nøgle.

 

Der skal trykkes skriftligt materiale til hver kursist, både et hæfte til hele kursusforløbet og lidt supplerende materiale til hver gang (dette kan eventuelt sendes som pdf til deltagerne via mail). Der skal bruges noget tid på at sætte sig ind i hele programmet, at udbyde det samt at forberede hver kursusdel.

 

 

 

SE MERE  OM HVORDAN DU KOMMER VIDERE:

This site is managed by DKUC • dkuc@mail.dk